Fire team leader

Kurset giver deltageren den nødvendige viden for at virke som Fire Team Leader under brandbekæmpelse i den danske offshore sektor.

MÅLGRUPPE
Personer der skal fungere som Fire Team Leader i den danske offshore sektor.

MÅL

  • Kendskab til de specielle forhold, der er i forbindelse med brand i offshore.
  • Forståelse for Fire Team Leader funktionerne under brand og i dagligdagen.
  • Kunne anvende ledelsesprincipper under brandindsats.
  • Kunne anvende kommunikationsveje under brandindsats.
  • Kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere en mindre brandøvelse.
  • Genopfriske røgdykkertaktikken.
  • Virke som Fire Team Leader under indsatsøvelse ved offshore brand.

DELTAGERANTAL
Fælleskurser udbydes med op til 18 deltagere.

FORPLEJNING
Der er altid forplejning med i vores kurser.

UNDERVISERE
Skolens faglærere med særlig kendskab til offshore.

TID
2 dage. Hverdage eller weekender efter aftale med skolen.

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Deltageren får et bevis efter endt uddannelse.

BEMÆRKNINGER
Denne uddannelse er kvalitetssikret i henhold til Søfartsstyrelsens krav. Deltageren skal medbringe gyldig helbredsdokumentation i form af søfartsbog, max 2 år gammel undersøgelse eller helbredsattest, max 1 år gammel – bevis for Fire Team Member / Fire Team Member Refresher.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af Energistyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.