Fire team member and leader – refresher

Formålet er at genopfriske deltagerens praktiske færdigheder som Fire Team Member og Leader ved bekæmpelse af brand i den danske offshore sektor.

MÅLGRUPPE
Personale med funktion som Fire Team Member og Leader i den danske offshore sektor. På kurset optages personer der her gennemgået 3 dages Fire Team Member samt Fire Team Leader.

MÅL

  • Genopfriske åndedræts læren.
  • Genopfriske røgdykkertaktikken.
  • Genopfriske slangeudlægning.
  • Genopfriske slukningsteknikker.
  • Repetere opbygningen og virkemåden af røgdykkerudstyr.
  • Gennemføre eftersøgningsøvelse på røgdykkerbane og hus.
  • Gennemføre 2 indsatsøvelser med redning og brandslukning i øvelsesskib.
  • Gennemføre ledelse og indsættelse af Fire teams

DELTAGERANTAL
Fælleskurser udbydes med op til 18 deltagere.

FORPLEJNING
Der er altid forplejning med i vores kurser.

UNDERVISERE
Skolens faglærere med særlig kendskab til offshore.

TID
8 timer. Hverdage eller weekender efter aftale med skolen.

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Deltageren får et bevis efter endt uddannelse.

BEMÆRKNINGER
Denne uddannelse er kvalitetssikret i henhold til søfartsstyrelsens krav. Deltageren skal medbringe gyldig helbredsdokumentation i form af  søfartsbog, max 2 år gammel undersøgelse eller helbredsattest, max 1 år gammel – bevis for 3 dages Fire Team Member eller Refresher ikke ældre end 4 år.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af Energistyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.