Fire team member

Kurset giver deltageren den nødvendige viden og praktiske færdighed for at kunne virke som brandmand/røgdykker ved brandbekæmpelse i den danske offshore sektor.

MÅLGRUPPE
Personer der skal fungere som Fire Team Member i den danske offshore sektor.

MÅL

  • Forståelse af forbrændingsteorien.
  • Forståelse for slukningsmetoder.
  • Kompetence i at betjene håndslukningsredskaber.
  • Kompetence i at betjene tågestrålerør samt skumudstyr.
  • Kendskab til åndedrætsorganerne og åndedrætsfunktionens forskellige forhold.
  • Kendskab til åndedrætsgifte.
  • Kendskab til opbygning og virkemåde af et trykluftapparat.
  • Kompetence i at bruge trykluftapparat ved redning og brandslukning ved offshore brand.

DELTAGERANTAL
Fælleskurser udbydes med op til 18 deltagere.

FORPLEJNING
Der er altid forplejning med i vores kurser.

UNDERVISERE
Skolens faglærere med særlig kendskab til offshore.

TID
3 dage.

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Deltageren får et bevis efter endt uddannelse.

BEMÆRKNINGER
Denne uddannelse er kvalitetssikret i henhold til søfartsstyrelsens krav. Deltageren skal medbringe gyldig helbredsdokumentation i form af søfartsbog, max 2 år gammel undersøgelse eller helbredsattest, max 1 år gammel.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af Energistyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.