Elementær brandbekæmpelse – 3 timer

Formålet er at sætte deltageren i stand til at alarmere, slukke en mindre brand med små slukningsmidler og give deltageren viden om årsager til brand.

MÅL
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

 • Handle hensigtsmæssigt ved brand ud fra trinvis brandbekæmpelse
 • Redde mennesker
 • Alarmere
 • Bekæmpe ilden
 • Være i stand til at kunne håndtere mindre brande ved enten at slukke eller begrænse
 • Håndtere mindre brande ift. Viden om brandteori, samt at have kendskab til hvilke forudsætninger der skal være til stede for at en forbrænding kan forekomme
 • Gennemføre praktiske opgaver med tilfredsstillinde resultat

INDHOLD

 • Trinvis brandbekæmpelse
 • Brandtrekanten
 • Basal brandteori
 • Teori omkring mindre slukningsmidler
 • Teori omkring slukningsmidlers virkning
 • Forebyggelse
 • Cases
 • Praktiske øvelser


TID
3 timer

SÆRLIGE BESTEMMELSER
Deltagere – Deltagerforudsætninger: Ingen.
Kontrol – Mundtlig og praktisk feedback.
Uddannelsesbevis – Der udstedes bevis ved gennemført uddannelse.

INSTRUKTØRER
Uddannet i grund- og funktionsuddannelsen indsats