Hjælperøgdykker

Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og færdighederne til at indgå i virksomhedens daglige brandberedskab. I tilfælde af brand bliver deltageren i stand til at guide og rådgive redningsberedskabet, ligesom deltageren kan sætte virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan i gang.

MÅLGRUPPE
Medarbejder der kender sin arbejdsplads godt, og som i tilfælde af brand er i stand til at hjælpe det lokale beredskab.

MÅL

 1. Forbrændingsteorien
 2. Slukningsmetoder
 3. Slukningsmidlerne
 4. Det lokale slukningstogs arbejdsgang
 5. Bygningskonstruktioners forhold under brand
 6. Åndedræt og blodets kredsløb
 7. Røggasser der er farlige at indånde
 8. Virksomhedens værdiredningsplaner
 9. Beredsskabsplanlægning
 10. Sporbevaring

INDHOLD

 • Forbrændings- og slukningsteori
 • Mindre slukningsmidler
 • Materiellære
 • Strålerørsøvelse
 • Beredskabesloven
 • Slukningstogets arbejdsgang, bygningskonstruktioners forhold under brand
 • Indsatsledelse
 • Åndedræt og blodets kredsløb
 • Kroppens reaktioner ved røgdykkerarbejde
 • Røggasser der er farlige at indånde
 • Røgdykkerteknik
 • Personlig beskyttelse
 • Brandhus øvelser
 • Værdiredningsplaner
 • Beredskabsplanlægning
 • Sporbevaring

FORSTÅELSE

 • Strålerørs anvendelse
 • Kroppens reaktioner ved røgdykkerarbejde

KOMPETENCER

 • Anvende mindre slukningsmidler
 • Foretage personlig beskyttelse, herunder kunne bruge trykluftapparat og iføre sig komplet beskyttelses udrustning
 • Bevæge sig i mørke og snævre rum

DELTAGERANTAL
Efter nærmere aftale.

FORPLEJNING
Der er altid forplejning med i vores kurser.

UNDERVISERE
Kvalificerede instruktører i brandbekæmpelse.

TID
21 timer

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Deltageren får et bevis efter endt uddannelse.