Basic harness

Kurset gør deltageren i stand til at bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden. Deltageren får kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering så deltageren kan varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr.

Derudover bliver deltageren rustet til at foretage kontrol og vedligeholde udstyret, at tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr, ligesom man opnår kompetence i at bruge passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.

MÅLGRUPPE
Ansatte i bygge og anlægsbranchen.
Personer der har eller ønsker ansættelse inden for stilladsområdet.
Personel ansat ved redningsberedskaberne.
Ansatte inden for offshore branchen.

MÅL

  • At få kendskab til faldteori.
  • Gennemføre planlagt arbejde i højder i overensstemmelse med gældende AT krav ved faldsikring.
  • Kunne betjene og vedligeholde diverse værnemidler i henhold til gældende krav og standarder.
  • Kompetence i at sætte faldsikringsudstyr korrekt sammen.

INDHOLD

  • Faldteori
  • Udstyrskontrol
  • Udstyrskendskab og normer.
  • Udpegning af ankerpunkter.
  • Udstyr der hindrer et fald.
  • Udstyr der opfanger et fald.

TID
1 dag

KONTROL
Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Der udstedes bevis efter endt uddannelse.