Confined space – 1 dag

Deltageren opnår forståelse for at arbejde i små lukkede rum, herunder evakuering og redning af kollega, i sele, ved brug af firben, rebspil, samt sikkerheds line eller faldblok. Deltageren skal have forståelse for at udvælge egnet udstyr til nedfiring og ophaling, samt anvende det korrekt, under supervision. Deltageren får kendskab i brug af detekterings udstyr, samt fuld åndedræts beskyttelse, og kendskab til flugtapparater

MÅLGRUPPE
Ansatte i bygge og anlægsbranchen.
Personer der arbejder i brønde eller tanke.
Ansatte i vindmøllebranchen.
Personel ansat ved redningsberedskaberne.
Ansatte inden for offshore branchen.

MÅL

 • Have forståelse for confined space og de risici der kan være.
 • Have forståelse for risici og minimere dem.
 • Kunne gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, med korrekt redningsudstyr.
 • Kunne udvælge egnet sikkerheds udstyr til brug for entrering af confined space, og anvende det korrekt.
 • Kunne vise sikker adfærd ved brug af fuld åndedrætsbeskyttelse
 • Have forståelse for at arbejde i confined space med brug af fuld åndedrætsbeskyttelsesudstyr.
 • Kunne påvise åndedrætsgifte i confined space.
 • Have kendskab til flugtapparater

INDHOLD

 • Risikovurdering ved arbejde i lukkede rum.
 • Detekterings udstyr.
 • Helbredsmæssige faremomenter.
 • Sikkerhedsudstyr og brugerkontrol.
 • Flugtapparater.
 • Fuld åndedræts beskyttelses udstyr.
 • Førstehjælp til personer i confined space.
 • Praktisk træning og øvelser

TID
1 dag

KONTROL
Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Der udstedes bevis efter endt uddannelse.