Confined space – 2 dage

Deltageren opnår færdigheder i at arbejde i små lukkede rum, herunder planlægning, risikovurdering, evakuering og redning af kollega, i sele eller med båre, ved brug af firben, rebspil, samt sikkerheds line eller faldblok. Deltageren skal udvælge egnet udstyr til nedfiring og ophaling, samt anvende det korrekt og yde førstehjælp.

Deltageren får færdigheder i brug af detekterings udstyr, samt fuld åndedræts beskyttelse, flugtapparater og airline ”slangeforsynet åndedrætsværn”.

MÅLGRUPPE
Ansatte i bygge og anlægsbranchen.
Personer der arbejder i brønde eller tanke.
Ansatte i vindmøllebranchen.
Personel ansat ved redningsberedskaberne.
Ansatte inden for offshore branchen.

MÅL

 • Kunne identificere confined space og de risici der kan være.
 • Kunne udpege risici og minimere dem.
 • Kunne arbejde i confined space.
 • Kunne planlægge arbejde i confined space.
 • Kunne gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, med korrekt redningsudstyr.
 • Kunne udvælge egnet sikkerheds udstyr til brug for entrering af confined space, og anvende det korrekt.
 • Kunne anvende flugtapparater
 • Kunne anvende fuld åndedræts beskyttelse (trykluftapp)
 • Kunne anvende airline system (slangeforsynet åndedrætsværn)
 • Kunne arbejde i Confined Space med brug af fuld åndedrætsbeskyttelsesudstyr.
 • Kunne anvende bærbar og manuel gas detektor.

INDHOLD

 • lovgivning
 • identificering af confined space
 • farer og problemstillinger forbundet med arbejde i confined space
 • åndedrætsorganerne
 • gas detekterings udstyr
 • flugtapparater (trykluft og filter)
 • pre-entry tjek på udstyr
 • sikkerhedssystemer til brug for adgang til confined space
 • båreudstyr
 • nødprocedurer og rednings teknik
 • fuld åndedrætsværn (trykluftapp)
 • airline system ( slangeforsynet åndedrætsværn)
 • lodret adgang ved hjælp af tre og firben
 • risikovurdering og planlægning af arbejde i confined space

TID
2 dage

KONTROL
Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Der udstedes bevis efter endt uddannelse.