Confined space refresher

På kurset får deltageren genopfrisket færdigheder i at arbejde i små lukkede rum, her under planlægning, risikovurdering, evakuering og redning af kollega, åndedrætsbeskyttelse, samt detektering af gasser.

MÅLGRUPPE
Ansatte i bygge og anlægsbranchen.
Personer der arbejder i brønde eller tanke.
Ansatte i vindmøllebranchen.
Personel ansat ved redningsberedskaberne.
Ansatte inden for offshore branchen.

MÅL

 • Kunne udpege risici og minimere dem.
 • Kunne gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, med korrekt redningsudstyr.
 • Kunne anvende flugtapparater
 • Kunne arbejde i Confined Space med brug af airlinesystem.
 • Kunne anvende bærbar gas detektor.

INDHOLD

 • Farer og problemstillinger forbundet med arbejde i confined space.
 • Gas detekterings udstyr.
 • Flugtapparater
 • Pre-entry tjek på udstyr.
 • Nødprocedurer og rednings teknik.
 • Fuld åndedrætsværn (airlinesystem)
 • Lodret adgang ved hjælp af tre og firben.
 • Risikovurdering og planlægning af arbejde i confined space.

TID
1 dag

KONTROL
Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Der udstedes bevis efter endt uddannelse.