Kompetent person

Deltageren får kompetence til at lave eftersyn på ikke-teknisk faldsikringsudstyr, dvs. udstyr som ikke skal adskilles for eftersyn. Deltagerne vil have basal forståelse for udstyret og vil kunne føre log over lovpligtigt eftersyn.

MÅLGRUPPE
Ansatte i bygge og anlægsbranchen.
Personer der arbejder i brønde eller tanke.
Ansatte i vindmøllebranchen.
Personel ansat ved redningsberedskaberne.
Ansatte inden for offshore branchen.

MÅL

 • Kunne registrere udstyr i logbog
 • Kan gennemføre eftersyn af ikke teknisk udstyr
 • Have kendeskab til love og regler, der er gældende på området
 • Kunne forstå producentanvisninger
 • Have kendskab til faldsikringsudstyr

INDHOLD

 • Logbogsføring
 • Udstyrseftersyn
 • Basal udstyrskendskab
 • Love og regler
 • EN 365
 • Praktisk træning i eftersyn

TID
1 dag

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige eftersyn med tilfredsstillende resultat. Der udstedes certifikat efter endt uddannelse.

BEMÆRKNINGER
Uddannelsen giver den kompetente person ret til at kontrollere faldsikringsudstyr fra producenten Sperian – herunder mærker som Miller, Söll, Komet, Troll, Meckel, Swelock og Antec – samt udstyr fra Skylotec og Petzl etc. Der opnås et certifikat, der er gyldigt i 3 år.