Lær førstehjælp hos RESC

Vores førstehjælpskurser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og er ud fra den nye uddannelsesstruktur med start fra 2016. Førstehjælpsuddannelse kan sammensættes af et eller flere førstehjælpsmoduler. Modulerne har hvert sit nøje afpassede faglige indhold og hver sin målrettethed.

BASISUDDANNELSER
Basisuddannelser er minimumsuddannelser, der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker. Basisuddannelserne indeholder følgende muligheder:

TILVALGSUDDANNELSER
Tilvalgsuddannelserne består af en række uddannelser, der hver i sær omhandler specifikke førstehjælpsmæssige kompetencer. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at der altid gennemføres mindst én basisuddannelse inden tilvalgsuddannelser gennemføres. Tilvalgsuddannelserne indeholder følgende muligheder:

FUNKTIONSUDDANNELSER
Funktionsuddannelserne er Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger til samlede kursusforløb for særlige fag- eller målgrupper. Funktionsuddannelserne består af basisuddannelser, relevante tilvalgsuddannelser og i enkelte tilfælde særtillæg. Funktionsuddannelserne indeholder følgende muligheder:

OPDATERINGSUDDANNELSER
Opdateringsuddannelser opdaterer og vedligeholder deltagerens viden og kompetencer. Opdateringsuddannelser benyttes til at vedligeholde og opdatere deltagerenes viden og kompetencer. Kun basisuddannelserne ‘Førstehjælp ved Hjertestop’ og ‘Førstehjælp ved ulykker’ kan vedligeholdes.

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at man deltager på valgfri opdateringsuddannelse senest hver 24. måned, dog således at ‘Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop’ gennemføres senest 48 måneder efter oprindelig basisuddannelse. Opdateringsuddannelserne indeholder følgende muligheder: