Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

VARIGHED
4 timer (240 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principperne, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade, hvor bil, MC eller traktor er involveret.

Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede bil-, MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer og yde relevant førstehjælp til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale.

Deltageren kan overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt krav
  • Forebyggelse med materialet fra ”Rådet for Sikker Trafik” og DFR
  • Håndtering af trafikulykker ud fra de 4 hovedpunkter
  • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted
  • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker

GENNEMFØRELSEN AF UDDANNELSEN
Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal, hvor cykel og bil mv. kan indgå, og tage udgangspunkt i ulykkestyper, hvor bil er involveret.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
Hvis beviset for ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor” skal bruges ved erhvervelse af kørekort, skal deltageren også have erhvervet 4 timers ”Førstehjælp ved hjertestop” som en del af et forløb hvori nærværende uddannelse indgår eller i forbindelse med erhvervelse af ”Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere” jf. Kørekortbekendtgørelsens § 36, pkt. 5 inden for de seneste 36 mdr.

Denne uddannelse er kun gyldig, til erhvervelse af bil-, MC- eller traktorkørekort. Se evt. meritreglerne i kørekortsbekendtgørelsen.

Beviset på denne tilvalgsuddannelse, Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor, må højst være 1 år, når ansøgning om kørekort indleveres.