Færdselsrelateret førstehjælp knallert

VARIGHED
480 minutter

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC principperne i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

Deltageren kan handle ud fra de 4 hovedpunkter ved færdselsrelaterede ulykker, hvor knallert er involveret.

Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede knallertulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.

Deltageren kan yde førstehjælp til personer ved de hyppigst forekommende skader opstået i forbindelse med trafikulykker.

Deltageren kan selvstændigt forebygge ulykker og kender de typiske årsager til ulykker med knallert. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende, ved de typiske årsager til ulykker med knallert.

DET CENTRALE PÅ UDDANNELSEN
Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp, knallert”.

GENNEMFØRELSE AF UDDANNELSE
Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)
Tilvalgsuddannelse ”Færdselsrelateret førstehjælp knallert” (4 timer)

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal, hvor cykel og bil mv. kan indgå, og tage udgangspunkt i ulykkestyper hvor bil er involveret.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
Hvis beviset for tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp, knallert” skal bruges ved erhvervelse af kørekort til bil, MC eller traktor, skal deltageren også have erhvervet 4 timers ”Førstehjælp ved hjertestop” som en del af et forløb hvor også nærværende uddannelse er indeholdt jf. kørekortbekendtgørelsens § 36, stk. 5.

Bevis for gennemført tilvalgsuddannelse ”Færdselsrelateret førstehjælp knallert” må højst være 1 år når ansøgning om kørekort indleveres.