Førstehjælp og forebyggelse til børn

VARIGHED
2,5 timer (150 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

  • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
  • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
  • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
  • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

GENNEMFØRELSEN AF UDDANNELSEN
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
Det anbefales, at denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælpved hjertestop”. Basal genoplivning og brug af hjertestarter er ikke en del af denne uddannelse. Udgangspunktet for den forebyggende del, anbefales at tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Komiteen for sundhedsoplysnings materiale.