Førstehjælp ved hjertestop

VARIGHED
4 timer (240 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop. Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • ABC-metoden
  • Stabilt sideleje/sideleje
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)
  • Praksisnære senarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
Hvis deltageren skal bruge beviset for denne basisuddannelse, Førstehjælp ved hjertestop, i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen indenfor de sidste 36 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.