Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

VARIGHED
0,5 time (30 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælpssituationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.

Deltageren kan yde den korrekte førstehjælp både til vågne og den bevidstløse forgiftede samt forebygge forgiftninger af børn og unge.

Deltageren kan håndtere opkald til ”Giftlinjen” og følge deres anvisninger.

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

  • Forebyggelse i forhold til forgiftninger, med særlig vægt på børn og unge
  • Førstehjælp til personer der er forgiftede og vågne
  • Førstehjælp til personer der er forgiftede og bevidstløse
  • Førstehjælp ved ætsninger udenpå (huden) og indvendig (spiseveje)
  • Giftlinjen og brug af denne
  • Praksisnære scenarier og øvelser

GENNEMFØRELSEN AF UDDANNELSEN
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltagerenskal inden for de sidste 24månederhavegennemført en DFR Basisuddannelse.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.