Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

VARIGHED
1,5 timer (90 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

Deltageren kan vurdere, hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller om behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

  • Knoglebrud
  • Ledskred
  • Forstuvninger
  • Brud på hofte og/eller bækken

Førstehjælp ved hovedskader

  • Hjernerystelse
  • Åbent og lukket kraniebrud
  • Blødning mellem hjerne og kranie

Praksisnære scenarier med hovedvægten lagt på træning af genkendelse af symptomer og træning af færdigheder.

GENNEMFØRELSEN AF UDDANNELSEN
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
For at opnå DFR’s førstehjælpskompetence eller funktionsuddannelseskompetence, skal deltageren inden for de sidste 24 måneder have gennemført mindst en af basisuddannelserne ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.