Førstehjælp ved småskader

VARIGHED
1,5 timer (90 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

  • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
  • Førstehjælp ved tandskader
  • Førstehjælp ved næseblod
  • Førstehjælpe ved mindre forbrændinger og ætsninger
  • Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger
  • Evaluering og bevisudlevering

GENNEMFØRELSEN AF UDDANNELSEN
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af øvelser på gulv, deltagerrefleksion og praktiske øvelser. De praktiske øvelser skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24måneder have gennemført en DFR Basisuddannelse.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.