Førstehjælp ved sygdomme

VARIGHED
1,5 timer (90 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet

 • blodprop/blødning i hjernen
 • sukkersyge
 • krampe/epilepsi
 • feberkrampe

Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet

 • astma,
 • kronisk bronkitis, KOL,
 • falsk strubehoste
 • alvorlig allergisk reaktion

Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet

 • blodprop i hjertet/hjertekrampe
 • sygdomme med akutte smerter i maveregionen
 • lettere besvimelse og dehydrering

Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter og ABC-systemet.

GENNEMFØRELSEN AF UDDANNELSEN
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælpved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført en DFR Basisuddannelse.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.