Førstehjælpere med særligt ansvar

VARIGHED
12 timer (720 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps-og hjertestopsituationer.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejrepersoner og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand samt sikre relevant videre hjælp.

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN
Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker”
Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved blødninger”
Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”
Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp til småskader”
Det komplette indhold af ”Førstehjælp ved sygdomme”
Det komplette indhold af “Førstehjælp ved kemiske påvirkninger”

GENNEMFØRELSEN AF UDDANNELSEN
Følgende basis og særtillæg skal indgå:

Basisuddannelserne:
“Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)

Tilvalgsuddannelser:
”Førstehjælp ved blødninger” (1,5 timer)
”Førstehjælp ved småskader” (1,5 timer)
”Førstehjælp ved sygdomme” (1,5 timer)
”Førstehælp ved skader på bevægeapparatet” (1,5 timer)

Særtillæg i denne plan for funktionsuddannelse:
Særtillæg 1, Del 2 af “Førstehjælp ved ulykker” (1,5 timer)
Særtillæg 2, “Førstehjælp ved kemiske påvirkninger” (0,5 time)