Opdatering af livreddende førstehjælp

Opdatering – livreddende førstehjælp

VARIGHED
3 timer (180 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren agerer ud fra tidligere indlært kompetence i førstehjælp og kan håndtere førstehjælpssituationer ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Deltageren er repeteret i at udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne inden for fremmedlegemer i halsen og bevidsthedspåvirkning.

Deltageren kan yde relevant førstehjælp til en tilskadekommen med: en livstruende blødning og signaler på kredsløbssvigt, livstruende forbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situationer med forgiftning og/eller ætsninger.

Deltageren kan som det første i førstehjælpssituationer sikre situationen og kan nødflytte til tilskadekommen, der ligger på jorden eller sidder i bil. Deltageren kender principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Deltageren er bekendt med proceduren for genoplivning med en hjertestarter.

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN
Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”

Udførelse af førstehjælp ved blødning
Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger
Udførelse af førstehjælp ved ætsninger
Brug af nødflytning

Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

GENNEMFØRELSEN AF UDDANNELSEN
Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltagerne indenfor 24 måneder har gennemført basisuddannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker” eller modulerne ”Hjerte-lunge-redning” og ”Genoplivning med hjertestarter”.

Fokus i uddannelsen er praktisk læring i livreddende førstehjælp og opdatering af førstehjælpskompetencer, der ikke indgår i DFR Basisuddannelse. Uddannelsen skal ses som del af et samlet kompetenceopdateringsforløb sammen med Opdateringsuddannelse “Førstehjælp ved hjertestop”, henover 48 måneder.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
Der udstedes et elektronisk bevis for opdateringsuddannelsen ”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop”, hvis deltageren har været aktiv og deltagende i hele uddannelsen. Da dette er en opdateringsuddannelse, erstatter kurset ikke de tidligere erhvervede kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal fortsat fremvises for at kunne dokumentere en given kompetence.

Bemærk venligst, at DFR anbefaler, at en opdateringsuddannelse gennemføres for hver 24 måneder, så højst mulig førstehjælpskompetence opretholdes.

Der kan vælges frit mellem to uddannelser (”Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp” og ”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop”), men ”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop” skal være gennemført inden for en samlet 48 måneders periode. Der kan således have været gennemført ”Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp” inden for de første 24 måneder.