Medborgerførstehjælp

Medborgerførstehjælp

VARIGHED
7 timer (420 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Medborgeren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Medborgeren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejrepersoner og yde psykisk førstehjælp.

Medborgeren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN
Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg, Del 2 af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
Førstehjælp til akut opståede sygdomme
Førstehjælp til akutte skader

Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

GENNEMFØRELSEN AF UDDANNELSEN
Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)
Særtillæg 1, del 2 af ”Førstehjælp ved ulykker” (2 timer)
Særtillæg 2 i denne funktionsplan (1,5 timer)

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
Hvis deltageren skal bruge beviset for ”Førstehjælp ved hjertestop” i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført indenfor de sidste 24 måneder. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).