Arbejde på gasfyldte ledninger

At give deltageren de nødvendige færdigheder til at udføre sikkert arbejde på gasfyldte ledninger.

MÅLGRUPPE
Personer der arbejder med gasfyldte ledninger.

MÅL
Efter endt uddannelse skal deltageren

Have kendskab til:

  • Forbrænding- og slukningsteori
  • Naturgasteori
  • Ulykkesstatistik
  • Beskyttelsespåklædning

Kunne:

  • Anvende mindre slukningsmidler
  • Anvende vand som slukningsmiddel / sikring
  • Etablere et arbejdsområde jvf. AT nr. 163
  • Anvende åndedrætsbeskyttelses udstyr

DELTAGERANTAL
Max. 12 deltagere

TID
8 timer

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.