Arbejde på MR og gasdepoter

At give deltageren de nødvendige færdigheder til at udføre sikkert arbejde på MR og gasdepoter.

MÅLGRUPPE
Personer der arbejder på MR-stationer og gasdepoter.

MÅL
Efter endt uddannelse skal deltageren

Have kendskab til:

  • Forbrændings- og slukningsteori
  • Naturgasteori
  • Ulykkesstatistik
  • Beskyttelsespåklædning

Kunne:

  • Anvende mindre slukningsmidler
  • Anvende vand som slukningsmiddel / -sikring
  • Anvende åndedrætsbeskyttelses udstyr

DELTAGERANTAL
Max. 12 deltagere

TID
8 timer

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.