N-gas kursus for beredskaber

Kurset giver deltageren den nødvendige teoretiske viden og praktisk færdighed til at, sætte ind med pulver og vandtåge til at bekæmpe forskellige typer af naturgasudslip med og uden brand.

MÅLGRUPPE
Brandmænd, holdledere og indsatsledere ved Redningsberedskabet og Beredskabsstyrelsen. Holdlederen og indsatsledere vil få mulighed for at træne på leder niveau under de praktiske øvelser.

MÅL
Efter kurset kan deltageren ved hjælp af vandtåge styre og kontrollere ikke antændte gasskyer og gas jet, flammebrande og højtryksbrande. Deltageren bliver gennem indsatsøvelser trænet i at kunne indgå i rednings og sikringshold samt foretage redning af klasse 1 person ved naturgasbrand. Deltageren vi blive trænet i at kunne slukke gasbrande med vand og pulver samt kombination af disse. De forskellige brande vil strække sig over overgravninger, jordbrande med gasdetektering , klemning af gasledning, jetfire, proces brande.

DELTAGERANTAL
Fra 6 – 12 deltager

FORPLEJNING
Bestilles efter nærmere aftale med kunden.

UNDERVISERE
Vores undervisere er rutinerede faglærere med særlig viden og træning i bekæmpelse af naturgasbrande.

TID
Kurset afvikles hverdage eller weekenden kl. 08.00 -15.00

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.