Fire awareness

BASIC SAFETY TRAINING, modulet ‘Fire Awareness’

Formålet med dette modul er at gøre deltagerne i stand til at udføre brandbekæmpelse og give en hurtig og korrekt vurdering af en brand. De skal kunne styre evakuering af medarbejdere, så alle reddes på en sikker måde ved ukontrollabel brand. Deltagerne skal desuden kunne vurdere, hvornår det er sikkert, at branden kan slukkes ved at bruge mindre håndholdt slukningsudstyr.

Generelt giver kurset deltagerne grundlæggende viden og færdigheder, som gør at de kan arbejde sikkert indenfor vindmølleindustrien. Således imødekommer kurset kravene til nye medarbejdere i vindmølleindustrien om at håndtere nødsituationer.

MÅLGRUPPE
Kurset er tilrettelagt for medarbejdere, der arbejder både onshore og offshore.

KRAV
Denne grundlæggende sikkerhedsuddannelse består af fysisk krævende og potentielt stressende forløb. Alle, der deltager, skal derfor være raske og egnede til at gennemføre hele forløbet. Det er en forudsætning for at deltage i de praktiske øvelser, at deltageren udfylder en gyldig helbredserklæring.

MÅL
Gennem både teori og praktiske øvelser sikrer kurset, at deltagerne bliver i stand til at:

  • demonstrere viden om, hvordan brand udvikler sig
  • demonstrere viden om årsager til brand i vindmøller og de farer, der er forbundet med brand her
  • identificere tegn på brand i et vindmøllemiljø
  • demonstrere viden om beredskabsplaner i et vindmøllemiljø, herunder røgdetektering og nødredningsprocedurer
  • handle korrekt, når de opdager brand og udføre korrekt brandslukning med udstyret i en WTG

TID
4 timer inkl. pauser og måltider