Manual handling

BASIC SAFETY TRAINING, modulet ‘Manual handling’

Formålet med dette modul er at højne deltagernes bevidsthed om positiv adfærd i forbindelse med manuel håndtering. Kurset gør medarbejdere fra vindmølleindustrien i stand til at udføre aktiviteter ved manuel håndtering på en sikker måde i overensstemmelse med GWO Manual Handling.

Generelt giver kurset deltagerne grundlæggende viden og færdigheder, som gør at de kan arbejde sikkert indenfor vindmølleindustrien. Således imødekommer kurset kravene til nye medarbejdere i vindmølleindustrien om at håndtere nødsituationer.

MÅLGRUPPE
Kurset er tilrettelagt for medarbejdere, der arbejder både onshore og offshore.

KRAV
Denne grundlæggende sikkerhedsuddannelse består af fysisk krævende og potentielt stressende forløb. Alle, der deltager, skal derfor være raske og egnede til at gennemføre hele forløbet. Det er en forudsætning for at deltage i de praktiske øvelser, at deltageren udfylder en gyldig helbredserklæring.

MÅL
Gennem både teori og praktiske øvelser sikrer kurset, at deltagerne bliver i stand til:

  • at vise forståelse for vigtigheden af at kunne udføre arbejdsopgaver på en sikker og fornuftig måde i overensstemmelse med lovkravene for det geografiske område, deltagerne opererer i.
  • at identificere aspekter ved deres jobopgaver, der kan øge risikoen for at udvikle skader på muskler og knogler.
  • at vise forståelse for sikker praksis ved manuel håndtering, herunder korrekt håndtering af udstyr.
  • at finde tegn og symptomer på skader, der er relateret til dårlig manuel håndteringsteknik og kende til rapporteringsmetoder.
  • at komme med forslag til problemløsning, ved manuel håndtering i et vindmøllemiljø.

TID
4 timer inkl. pauser og måltider