Sea survival

BASIC SAFETY TRAINING, modulet ‘Sea survival’

Formålet med dette modul er at give deltagere, der arbejder i vindmølleindustrien, viden og færdigheder, så de kan agere sikkert og udføre de korrekte forebyggende handlinger indenfor alle områder af offshore opgaver; fra land til installationsfartøj eller WTG, og omvendt. Både ved normal håndtering og i en given nødsituation i et offshore vindmøllemiljø.

Generelt giver kurset deltagerne grundlæggende viden og færdigheder, som gør at de kan arbejde sikkert indenfor vindmølleindustrien. Således imødekommer kurset kravene til nye medarbejdere i vindmølleindustrien om at håndtere nødsituationer.

MÅLGRUPPE
Kurset er tilrettelagt for medarbejdere, der arbejder både onshore og offshore.

KRAV
Denne grundlæggende sikkerhedsuddannelse består af fysisk krævende og potentielt stressende forløb. Alle, der deltager, skal derfor være raske og egnede til at gennemføre hele forløbet. Det er en forudsætning for at deltage i de praktiske øvelser, at deltageren udfylder en gyldig helbredserklæring.

MÅL
Gennem både teori og praktiske øvelser sikrer kurset, at deltagerne bliver i stand til:

  • demonstrere viden om farer og symptomer i relation til underafkøling og drukning.
  • vise forståelse for fordele og begrænsninger i forskellige LSA’er, PPE’er og PFPE’er, der er almindelig brugt i offshore vindmølleindustrien, og at deltagerne kan iføre sig dem og pakke dem korrekt.
  • vise sikker overførsel fra fartøj til dok, fartøj til fundament og fra fartøj til fartøj.
  • vise kendskab til nød- og sikkerhedsprocedurer på installationer, fartøjer og WTG.
  • vise kendskab til SAR og GMDSS
  • udføre bjærgning og førstehjælp ved ‘mand over bord’
  • udføre evakuering fra WTG til hav ved hjælp af ‘Constant Rate Descender’
  • vise individuelle og fælles overlevelsesteknikker på havet

TID
12 timer inkl. pauser og måltider