Working at heights refresher

BASIC SAFETY TRAINING, modulet ‘Working at heights refresher’

Formålet med dette modul er at genopfriske deltagerne så han stadig er i stand til at bruge grundlæggende PPE, udføre arbejde i højder på en sikker måde samt udføre omfattende basal redning fra højder på sikker måde i et vindmøllelignende miljø i overensstemmelse med BST modulet “Working at Heights”.

Generelt giver kurset deltagerne grundlæggende viden og færdigheder, som gør at de kan arbejde sikkert indenfor vindmølleindustrien. Således imødekommer kurset kravene til nye medarbejdere i vindmølleindustrien om at håndtere nødsituationer.

MÅLGRUPPE
Kurset er tilrettelagt for medarbejdere, der arbejder både onshore og offshore.

KRAV
Denne grundlæggende sikkerhedsuddannelse består af fysisk krævende og potentielt stressende forløb. Alle, der deltager, skal derfor være raske og egnede til at gennemføre hele forløbet. Det er en forudsætning for at deltage i de praktiske øvelser, at deltageren udfylder en gyldig helbredserklæring.

Deltageren skal have gennemført modulet “Working at Heights”. Deltageren skal kunne fremvise et gyldig certifikat, der ikke er udløbet..

MÅL
Gennem både teori og praktiske øvelser sikrer kurset, at deltagerne bliver i stand til:

  • demonstrere viden om de farer og risici, der er forbundet med arbejde i højder, specifikt ved en WTG.
  • vise korrekt identifikation af PPE og PFPE, herunder identifikation af europæisk/global standardmærkning på fx seler, sikkerhedshjelm, sikkerhedsliner osv.
  • vise viden og færdigheder, så deltagerne korrekt kan inspicere, servicere, opbevare og pakke relevant PPE og PFPE, fx seletøj, støttestropper, falddæmper og udstyr til arbejdspositionering.
  • vise korrekt brug af den relevante PFPE, fx seletøj, støttestropper, falddæmpere og udstyr til arbejdspositionering. Herunder korrekt identifikation af ankerpunkter og korrekt adfærd på lejder.
  • bruge evakueringsudstyr korrekt.
  • vise hvordan man løser redningssituationer i en WTG og hvordan man effektivt bruger redningsudstyret.

TID
8 timer inkl. pauser og måltider