STCW VI/2-1 – Betjening af redningsbåde, ikke FRB genopfriskning

Kurset genopfrisker den nødvendige viden for sikkert at kunne varetage betjening og funktion som fører af Redningsbåde, -flåder og MOB både. Kurset opfylder STCW-2010, table A-VI/2-1.

MÅLGRUPPE
Personer der skal have genopfrisket deres certifikat betjening af flåder, redningsbåde og mand-over-bord både. STCW A-VI/2-1

FORUDSÆTNINGER
Kursisten skal have gyldigt certificate of Proficiency in Survival Crafts & Rescueboats
Og/Eller Gyldigt Sønæringsbevis.
Gyldig Blå Bog

KURSUSINDHOLD
· Betjening og opbygning af:
·  Redningsflåder
·  Redningsbåde
·  Mand-over-bord både
·  Redningsudstyr
· Lære livreddende førstehjælp, blødninger, chok og hypotermi.
· Indføring i FRB, opbygning, udstyr og udrustning

KURSUSSPROG
Der undervises på engelsk og dansk.

FORPLEJNING
Der er forplejning under kurset

VARIGHED
1 dag

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af søfartsstyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.