STCW VI/2-1 – Betjening af redningsbåde, ikke FRB

Uddannelsen møder kvalifikationskravene i overensstemmelse med STCW-kodens tabel A-VI/2-1

MÅLGRUPPE
Personer der skal indgå i skibes driftsbesætning og betjene flåder, redningsbåde og mand-over-bord både.

FORUDSÆTNINGER
Før optagelse på kursus skal kursisten

·  Være fyldt 18 år
·  Have følgende certifikater:
Have the skills: STCW Convention A Code Title VI / 1, paragraph 2, the tables A-VI/1-1, AVI/1-2, AVI/1-
3 and A-VI/1-4.
·  Have erhvervet 6 måneders fartstid i søgående handelsskibe
·  Være i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende.

KURSUSINDHOLD
· Betjening og opbygning af:
·  Redningsflåder
·  Redningsbåde
·  Mand-over-bord både
·  Redningsudstyr
· Lære livreddende førstehjælp, blødninger, chok og hypotermi.

KURSUSSPROG
Der undervises på engelsk og dansk.

FORPLEJNING
Der er forplejning under kurset

VARIGHED
2 dage

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af søfartsstyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.