Brand- og røgdykkeruddannelse

Kurset giver deltageren den nødvendige viden og praktiske færdighed, der skal til for at virke som brandmand/røgdykker ved bekæmpelse af brand i skibe.

MÅLGRUPPE
Søfartspersonale der skal kunne fungere som brandmand/røgdykker ved skibsbrande.

MÅL

  • Forståelse af forbrændingsteorien.
  • Forståelse for slukningsmetoder.
  • Forståelse for slukningsmidlernes anvendelse.
  • Kunne betjene håndslukningsredskaber.
  • Kunne betjene tågestrålerør samt skumudstyr.
  • Kendskab til åndedrætsorganerne og åndedrætsfunktionens forskellige forhold.
  • Kendskab til opbygningen og virkemåde af et trykluftapparat.
  • Kompetence i at bruge trykluftapparat ved redning og slukning af skibsbrand

DELTAGERANTAL
Fælleskurser udbydes med op til 16 deltagere.

FORPLEJNING
Der er altid forplejning med i vores kurser.

UNDERVISERE
Skolens faglærere med særlig kendskab til søfart.

TID
3 dage. Hverdage eller weekender efter aftale med skolen.

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.

BEMÆRKNING
Denne uddannelse er kvalitetssikret i henhold til søfartsstyrelsens krav. Deltageren skal medbringe gyldig helbredsdokumentation i form af søfartsbog, max 2 år gl. undersøgelse eller helbredsattest, max 1 år gl.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af søfartsstyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.