Brandleder

Kurset giver deltageren den nødvendige viden og praktiske færdighed, der skal til for at virke som brandmand/røgdykker ved bekæmpelse af brand i skibe.

MÅLGRUPPE
Søfartspersonale der skal kunne fungere som brandmand/røgdykker ved skibsbrande.

MÅL

  • Have kendskab til de specielle forhold der er i forbindelse med brand i skibe.
  • Have forståelse for brandledelsesfunktionerne under brand og i dagligdagen.
  • Kunne bruge ledelsesprincipper under brandindsats.
  • Kunne tilrettelægge og gennemføre en mindre brandøvelse.
  • Få genopfrisket røgdykkertaktikken.
  • Have virket som brandleder under indsatsøvelse ved skibsbrand.

DELTAGERANTAL
Fælleskurser udbydes med op til 16 deltagere.

FORPLEJNING
Der er altid forplejning med i vores kurser.

UNDERVISERE
Skolens faglærere med særlig kendskab til søfart.

TID
2 dage. Hverdage eller weekender efter aftale med skolen.

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.

BEMÆRKNING
Denne uddannelse er kvalitetssikret i henhold til søfartsstyrelsens krav. Deltageren skal medbringe gyldig helbredsdokumentation i form af søfartsbog, max 2 år gl. undersøgelse eller helbredsattest, max 1 år gl.- bevis for 3 dages grunduddannelse/genopfriskningskurser.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af søfartsstyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.