Brand og Røgdykker – genopfriskning

På kurset får deltageren genopfrisket praktiske færdigheder ved at virke som røgdykker ved bekæmpelse af brand i skibe.

MÅLGRUPPE
Søfartspersonale med funktion som røgdykker ved skibsbrande. På kurset optages personer, der her gennemgået 3 dags-uddannelse i brandbekæmpelse ved skibsbrande i henhold til STCW konventionen.

MÅL

  • Genopfriske åndedræts læren.
  • Genopfriske røgdykkertaktikken.
  • Genopfriske slangeudlægning.
  • Genopfriske slukningsteknikker.
  • Repetere opbygning og virkning af røgdykkerudstyr.
  • Gennemføre eftersøgningsøvelse på røgdykkerbane og i hus.
  • Gennemføre 2 indsatsøvelser med redning og brandslukning i øvelsesskib.

DELTAGERANTAL
Fælleskursus udbydes med op til 16 deltagere.

FORPLEJNING
Der er altid forplejning med i vores kurser.

UNDERVISERE
Skolens faglærere med særlig kendskab til søfarten.

TID
8 timer. Hverdage el. weekender efter aftale med skolen.

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.

BEMÆRKNING
Denne uddannelse er kvalitetssikret i henhold til søfartsstyrelsens krav. Deltageren skal medbringe gyldig helbredsdokumentation i form af søfartsbog, max 2 år gl. undersøgelse eller helbredsattest, max 1 år gl.- bevis for 3 dages grunduddannelse.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af søfartsstyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.