STCW VI/1-1,1-3 og 1-4 – Grundlæggende Uddannelse i Søsikkerhed

Uddannelsen møder Søfartsstyrelsens krav til grundlæggende kursus/uddannelse i søsikkerhed m.m.
Uddannelsen opfylder endvidere kravene om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring som beskrevet i STCW-konventionens A-kode, afsnit VI/1, paragraf 2, tabellerne A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4. 

MÅLGRUPPE
Søfarende forhyret ombord på skibe, hvor disse varetager driftsmæssige opgaver ombord som en del af besætningen.

FORUDSÆTNINGER
Ingen

BEMÆRK
Uddannelsen er kvalitetssikret i henhold til søfartsstyrelsens krav. Deltageren skal medbringe gyldig helbredsdokumentation i form af søfartsbog – max 2 år gl. undersøgelse, eller helbredsattest – max 1 år gl.
Bevis for 3 dages grunduddannelse/genopfriskningskurser.

KURSUSINDHOLD
A-VI/1-1 søsikkerhed

  • Nødsituationer som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand, forlis mv.)
  • Gennemgang af redningsudstyr, der normalt forefindes i skibe.
  • Redningsmidlernes udrustning.
  • Placering af personlige redningsmidler.
  • Principper for overlevelse til søs.

A-VI/1-3 grundlæggende førstehjælp
·     Vurdere behovet for hjælp til skadede personer og truslen mod egen sikkerhed.
·     Opnå forståelse for kroppens opbygning og funktioner.
·     Opnå forståelse for tiltag som skal umiddelbart iværksættes i nødsituationer.

Ad A-VI/1-4 personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø
·    Opnå kendskab til beredskabsplaner for tiltag, der skal iværksættes i nødsituationer.
·    Opnå kendskab til alarmsignaler og særskilte pligter, som besætningen er tildelt ifølge
alarminstruksen.
·    Udføre korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr i mønstringsstationer.
·    Opnå kendskab til grundlæggende procedurer til beskyttelse af miljøet.
·    Forstå vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner, mm.

KURSUSSPROG
Der undervises på engelsk og dansk.

FORPLEJNING
Der er forplejning på kurset.

VARIGHED
2 dage

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af søfartsstyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.