HLO

At bibringe kursisten grundlæggende viden, færdigheder og holdninger inden for områderne helikopterhandling offshore, således at kursisten vil være i stand til at kende de pligter og ansvarsområder der påhviler en HLO, samt have viden om de brandsluknings- og redningsmidler der forefindes offshore på eller i umiddelbar nærhed af helidækket.

MÅLGRUPPE
Personer der skal fungere som Helicopter Landing Officer i den danske offshore sektor.

MÅL

  • Kendskab til forskrifter
  • Kendskab til Flyvesikkerhedsstyringssystem
  • Kendskab til kvalitetsstyring
  • Forståelse for helidækkets operation
  • Forståelse for reglementer
  • Forståelse for helidækkets organisation
  • Forståelse for helidækoperationer
  • Kan anvende beskyttelsesudstyr der anvendes på helidækket
  • Kan udføre instrukser for helidækkets tjenester og funktioner
  • Kan indgå i helidækkets nødberedskab

DELTAGERANTAL
Kurserne udbydes med op til 12 deltagere.

FORPLEJNING
Der er altid forplejning med i vores kurser.

UNDERVISERE
Skolens faglærere med særlig kendskab til offshore.

TID
2 dage. Hverdage eller weekender efter aftale med RESC.

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat.

BEMÆRKNINGER
Forkundskaber: Gyldigt Danish Emergency Team Course eller Basic Offshore Safety Course og Offshore Fire Team Member Course. Kursisten får udstedt certifikat for HLO – Helicopter Landing Officer.

GRUNDLAG
BL 3-5, 3-6, 7-11 & 6-08
Energistyrelsens Bekendtgørelse 798 § 10