STCW VI/1-1 – Søsikkerhed

Uddannelsen møder Søfartsstyrelsens krav til uddannelse i søsikkerhed.

MÅLGRUPPE
Søfarende forhyret ombord på skibe, hvor disse varetager driftsmæssige opgaver ombord som en del af besætningen.

FORUDSÆTNINGER
Ingen

BEMÆRK

Uddannelsen er kvalitetssikret i henhold til søfartsstyrelsens krav. Deltageren skal medbringe gyldig helbredsdokumentation i form af søfartsbog – max 2 år gl. undersøgelse, eller helbredsattest – max 1 år gl.

KURSUSINDHOLD
A-VI/1-1 søsikkerhed

  • Nødsituationer som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand, forlis mv.)
  • Gennemgang af redningsudstyr, der normalt forefindes i skibe.
  • Redningsmidlernes udrustning.
  • Placering af personlige redningsmidler.
  • Principper for overlevelse til søs.

KURSUSSPROG
Der undervises på engelsk og dansk.

FORPLEJNING
Der er forplejning under kurset.

VARIGHED
1 dag

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af søfartsstyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.