STCW VI/1-3 Uddannelse i Førstehjælp

Uddannelsen møder Søfartsstyrelsens krav til uddannelse i førstehjælp.

MÅLGRUPPE
Søfarende forhyret ombord på skibe, hvor disse varetager driftsmæssige opgaver ombord som en del af besætningen.

FORUDSÆTNINGER
Ingen

BEMÆRK
Uddannelsen er kvalitetssikret i henhold til søfartsstyrelsens krav. Deltageren skal medbringe gyldig helbredsdokumentation i form af søfartsbog – max 2 år gl. undersøgelse, eller helbredsattest – max 1 år gl.

KURSUSINDHOLD
A-VI/1-3 grundlæggende førstehjælp
·     Vurdere behovet for hjælp til skadede personer og truslen mod egen sikkerhed.
·     Opnå forståelse for kroppens opbygning og funktioner.
·     Opnå forståelse for tiltag som skal umiddelbart iværksættes i nødsituationer.

KURSUSSPROG
Der undervises på engelsk og dansk.

FORPLEJNING
Der er forplejning under kurset.

VARIGHED
1 dag

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af søfartsstyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.