STCW VI/1-4 – Uddannelse i personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø

Uddannelsen møder Søfartsstyrelsens krav til uddannelse i personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø. 

MÅLGRUPPE
Søfarende forhyret ombord på skibe, hvor disse varetager driftsmæssige opgaver ombord som en del af besætningen.

FORUDSÆTNINGER
Ingen

BEMÆRK
Uddannelsen er kvalitetssikret i henhold til søfartsstyrelsens krav. Deltageren skal medbringe gyldig helbredsdokumentation i form af søfartsbog – max 2 år gl. undersøgelse, eller helbredsattest – max 1 år gl.

KURSUSINDHOLD
Ad A-VI/1-4 personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø
·    Opnå kendskab til beredskabsplaner for tiltag, der skal iværksættes i nødsituationer.
·    Opnå kendskab til alarmsignaler og særskilte pligter, som besætningen er tildelt ifølge
alarminstruksen.
·    Udføre korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr i mønstringsstationer.
·    Opnå kendskab til grundlæggende procedurer til beskyttelse af miljøet.
·    Forstå vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner, mm.

KURSUSSPROG
Der undervises på engelsk og dansk.

FORPLEJNING
Der er forplejning under kurset.

VARIGHED
1 dag

KONTROL
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.

GRUNDLAG
Kurset er godkendt af søfartsstyrelsen og opfylder kravene i STCW konventionen.