Få RESC til at udvikle et særligt tilrettelagt specialkursus

Til vore danske og udenlandske beredskaber tilbyder vi specielt tilrettelagte kurser i bl.a tunnelberedskab, redning og brandbekæmpelse.

Til virksomheder laver vi adfærd og sikkerhedskurser, der er sammensat, således at de rammer lige præcist de ønsker og behov, der passer til virksomheden.

Vi tilbyder også teambuilding til virksomheder, der ønsker at bruge utraditionelle metoder til at ryste en medarbejderstab sammen på.

Vi udleverer støvler, branddragt, hjelm og hansker så medarbejderen får lov til at mærke varme og slukke ild, som var de rigtige brandfolk uden røgdykkerapparat.

Ring for nærmere muligheder og få et tilbud på en uforglemmelig dag.