Funktionsuddannelse indsats

Funktionsuddannelse indsats

Formålet med Funktionsuddannelsen indsats er at udvikle deltagerens kompetencer som brandmand, så han eller hun selvstændigt og sammen med resten af indsatsholdet kan løse de nødvendige opgaver på et skadested. Der vil i uddannelsen være fokus på at udvikle og træne deltageren i at færdes på et skadested, i arbejdsprocedurer, i at betjene materiel, i at løse såvel tekniske som taktiske opgaver, i røg- og kemikaliedykning samt i samarbejde og teamwork. Der bliver lagt vægt på, at deltageren arbejder med egen udviklings- og læringspunkter gennem øvelser og træning af egne færdigheder. Derudover er målet at skabe forståelse for den bagvedliggende grundviden og informere om gældende retningslinjer og principper for opgaveløsningen.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for Funktionsuddannelse indsats er personer, der skal virke som brandmand i redningsberedskabet i Danmark.

MÅL
Kompetencemålene for Funktionsuddannelse indsats er følgende:

 • Deltageren kan selvstændigt begå sig på et skadested, indgå i arbejdet, løse brandmandens opgaver og efterleve de sikkerhedsmæssige forskrifter i redningsberedskabet.
 • Deltageren kan i forskellige redningssituationer, selvstændigt og i samarbejde med andre,gennembryde bygningsmaterialer, løfte tunge byrder og afstive bygninger for at redde personer sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 • Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre redde personer i højden og i dybden herunder konstruere løfte- og hejsekonstruktioner til forskellige opgaver.
 • Deltageren kan selvstændigt varetage arbejdsfunktionerne ved indsats overfor alle typer uheld med forskellige transportmidler og i samarbejde med andre frigøre fastklemte personer.
 • Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre redde personer fra løst oplag, fra produktionsanlæg og i forbindelse med oversvømmelser ved at bruge de nødvendige tekniske og taktiske færdigheder.
 • Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver på skadestedet de nødvendige tekniske og taktiske færdigheder.
 • Deltageren kan virke som kemikaliedykker og i samarbejde med andre løse rednings-, opsamlings-, og tætningsopgaver i et område med direkte kontakt.
 • Deltageren kan selvstændigt anvende pumperne og i samarbejde med andre sørge for vandforsyning til forskellige indsatser.
 • Deltageren kan i løsningen af de forskellige brandsluknings- og redningsopgaver på skadestedet bruge de nødvendige tekniske og taktiske færdigheder.
 • Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre løse forskellige brandsluknings- og redningsopgaver.Deltageren kan i sit arbejde som brandmand selvstændigt og ved at bruge de nødvendige tekniske og taktiske færdigheder inddrage fysiske, psykiske og sikkerhedsmæssige aspekter i løsningen af forskellige røgdykkeropgaver.
 • Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde løse brandsluknings- og redningsopgaver i forskellige bygninger og andre konstruktioner.

DELTAGERANTAL
Efter nærmere aftale.

FORPLEJNING
Der er altid forplejning med i vores kurser.

UNDERVISERE
På kurset deltager særdeles erfarne faglærere fra skolen.

TID
Kurset afvikles som et 4 ugers kursus (i alt 20 hverdage eller 8 weekender)

KONTROL
Evalueringen i Funktionsuddannelse indsats er målrettet tre områder og gennemføres ved at bruge forskellige evalueringsformer og -metoder.

Den tredelte evaluering består af:

 • En endelig vurdering af deltagerens udbytte og præstation i form af en praktisk prøve.
 • En kontinuerlig evaluering af deltagernes læreproces i form af deltagernes jævnlige refleksioner over egen arbejdsform og læring undervejs i uddannelsesforløbet.
 • En kontinuerlig evaluering af undervisningens virkning i form af instruktørens og deltagerens refleksioner over undervisningens effekt sammenholdt med uddannelsens formål, kompetencemål og indholdstemaer.

Der udstedes bevis efter endt uddannelse.

BEMÆRKNINGER
Inden deltageren kan starte på Funktionsuddannelse indsats skal man have gennemført Grunduddannelse Indsats med et tilfredsstillende resultat.