Bliv uddannet til brandmand hos RESC

Hvis du vil være brandmand, skal du tilknyttes et beredskab og gennemføre en brandmandsuddannelse.
Det er der flere veje til.

1.
Du kan blive uddannet som brandmand ved et kommunalt redningsberedskab (brandvæsen) eller et entreprisebrandvæsen som for eksempel Falcks Redningskorps. Kontakt dit lokale brandvæsen og hør mere om mulighederne.

2.
Du kan også blive uddannet som brandmand, hvis du melder dig som frivillig ved et kommunalt redningsberedskab eller ved det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen).

3.
Endelig kan du blive uddannet som brandmand, hvis du gennemfører det statslige redningsberedskabs værnepligtsuddannelse.

For alle gælder det. at du skal gennemføre et uddannelsesprogram, som består af flere deluddannelser, før du er fuldt kvalificeret til at arbejde som selvstændig brandmand.

Uddannelserne er:

Førstehjælp – 12 timer
Elementær Brandbekæmpelse – 3 timer
Røgdykker og hjælperøgdykker – 21 timer
Grunduddannelse indsats – 74 timer
Funktionsuddannelse indsats – 148 timer

Mellem grund- og funktionsuddannelsen skal du også gennemgå lokal kompetenceudvikling, der hvor du hører til.